LARGE – Laboratory for Art, Research and Graduate Education

When, what and how?

02.12.2022 from 12 to 12

Program

12 h ⁄ Opening 12 h 20 BLOCK I

Martin Zet: The Binary Threat / Binární ohrožení (performance)

Ellen J Røed: Image as Site – Art as inquiry (lecture)

Radim Labuda: An oxymoron of artistic research and a case study of an island / Oxymoron uměleckého výzkumu a případová studie jednoho ostrova (lecture)

Jonathan Lahey Dronsfield: De-individualization, Art as Dissent, and the Use and Abuse of Philosophy for Art / Deindividualizace, umění jako disent a využití a zneužití filozofie pro umění (lecture)

15 h ⁄ Coffee Time

15 h 20 BLOCK II

Vanessa Ramos Velasquez: Reconnecting the fragmented body / Obnovení spojení roztříštěného těla (performance-lecture)

Florian Schneider: Reframing knowledge production / Přerámcování tvorby znalostí (lecture)

Tomáš Vaněk: Explore post up! / Zkoumej postup! (lecture)

18 h ⁄ Apéro

18 h 20 ⁄ BLOCK III – PANEL DISCUSSION

Where to next? The future of artistic research agenda / Kam dál? Budoucnost agendy uměleckého výzkumu

Alice Koubová, Andrea Průchová Hrůzová, Florian Schneider, Magda Stanová, Maria Topolčanská, Ellen J Røed

Moderated by: Vít Havránek

20 h ⁄ Un festin sur une grande table (performative dinner)

Performative dinner within a twelve-hour long participative banquet and pageant under the direction of students of Sculpture II studio, prepared by Homeless Cooks.

/ Večeře v rámci dvanáctihodinového participativního rautu a živého obrazu v režii studentek a studentů ateliéru Socha II, připravený Kuchařkami bez domova.

(Klára Samcová, Nela Pietrová, Štěpán Kus, Matěj Liška, Kateřina Šťastná, Jimena Mendoza & Tomáš Hlavina)

21 h ⁄ BLOCK IV

Jonathan Lahey Dronsfield: De-individualization, Art as Dissent, and the Use and Abuse of Philosophy for Art / Deindividualizace, umění jako disent a využití a zneužití filozofie pro umění (performative reading)

Irina Gheorghe: Preliminary Remarks on the Study of What Is Not There / Předběžné poznámky ke studiu toho, co není (performance)

Flora Bouteille: Positive Mental Health Performance. Encoding exorcism for collective catharsis roleplay. / Pozitivní výkon v oblasti duševního zdraví. Kódování exorcismu pro kolektivní katarzní hraní rolí (performance & lecture)

Erik Sikora: Skákať na trampolíne s meteoritom, a ako to vykázať Centrálnom Registri Umeleckej Činnosti ľudstva / Jumping on a trampoline with a meteorite, and how to report it to the Central Register of Artistic Activity of Humanity (performative lecture)

Milan Mazúr & Viktor Takáč (film screening)

Stream video